معرفی شرکت

تاریخچه
شرکت کسب و کار رضوی با توانایی راه اندازی و تقویت انواع کسب و کارها در راستای حمایت از کالاها و توانمندی های خدمات فنی و مهندسی شرکت های ایرانی در سطح کشور و منطقه، با به کارگیری دانش و فناوری های پیشرفته، رعایت اخلاق حرفه ای و درک مسئولیت های اجتماعی، برای ارتقا هر چه بیشتر توانمندی های مدیریت و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها در بازارهای داخلی و خارجی فعالیت می کند.ضرورت ایجاد این شرکت با رویکردهای زیر تبیین می شود:
افزایش تولید محصولات مورد نیاز کشور و جایگزینی محصولات تولیدی بجای محصولات وارداتی مشابه.
توسعه دانش بنگاه داری بر مبنای اصول حاکمیت شرکتی در سطوح مختلف (هلدینگ-کسب وکار-عملیاتی-وظیفه ای(
شناسایی فناوری ها و صنایع حیاتی ملی، حیاتی و استراتژیک با هدف رفع و عدم وابستگی، در راستای تقویت امنیت ملی و شکوفایی اقتصادی

مأموریت سازمان
  • راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط
  • ارتقای مدیریت کسب و کارها، مدیریت بازار خدمات به کسب و کارها
  • مدیریت پروژه های ساخت
  • ایجاد دانشنامه و پایگاه اطلاعات فرایندها و استانداردهای کسب و کار
چشم انداز، اهداف، راهبردها
چشم انداز شرکت کسب و کار رضوی این گونه است: "معتبرترین شرکت در راه اندازی و ارتقای کسب و کار در منطقه غرب آسیا"
 

اخبار
پروژه ها / محصولات
فیلم معرفی
گزارش تصویری
افتخارات و گواهینامه ها
ارتباط با ما